3
by Herodotus
Published 1557
kostenfrei
kostenfrei
eBook
5
by Pausanias Periegeta
Published 1613
kostenfrei
eBook
7
by Poulson, Poul
Published 1693
kostenfrei
eBook
9
by Philostratus, Flavius
Published 1709
kostenfrei
eBook
13
by Potter, John
Published 1740
Book
14
by Xenophon
Published 1770
kostenfrei
eBook
18
by Herodotus
Published 1799
Book
19
Book