La révision de la Convention de Genève : étude historique et critique ;

Sparad:
Huvudupphovsman: Moynier, Gustave, Jurist, 1826-1910
Institutionell upphovsman: Comité International de la Croix-Rouge.
Övriga upphovsmän: Moynier, Gustave, Jurist, 1826-1910.
Materialtyp: Bok
Publicerad: Genève : Comité international de la Croix-Rouge, 1898
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Zentralbibliothek Zürich
Alla verk inom denna institution: all items available from Zentralbibliothek Zürich
Beställ eBok: