Histoire Généalogique de la Royale Maison de Savoie justifíée par titres, fondations de monasteres, manuscrits, anciens monumens, histoires, et autres preuves authentiques ...

Sparad:
Huvudupphovsman: Guichenon, Samuel
Materialtyp: Bok
Språk:French
Publicerad: A Turin chez Jean Michel Briolo 1778-1780
Upplaga:Nouvelle édition
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: