History of the catholic mission among the Indian tribes of the United States, 1529-1854

Huvudupphovsman: Shea, John Gilmary
Format: Bok
Språk: English
Publicerad: New York Edward Dunigan and Brother 1857
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Utseende: 514 S. Ill.