<<Les>> relieurs français (1500-1800) biographie critique et anecdotique

Sparad:
Materialtyp: Bok
Språk:French
Publicerad: Genève Slatkine Reprints 1970
Upplaga:Nachdruck
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: