M.T. Ciceronis Epistolae Ad Atticum, Brutum, & Q. Fratrem Ex diversorum exemplarium, praecipuè Victorii ac Manutii, collatione diligentissima castigatae

Sparad:
Huvudupphovsman: Cicero, Marcus Tullius v106-v43
Övriga upphovsmän: Nepos, Cornelius
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Lugduni Apud Haeredes Seb. Gryphii 1560
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: