Volksausgabe seiner Werke im Urtext

Sparad:
Huvudupphovsman: Gotthelf, Jeremias 1797-1854
Övriga upphovsmän: Vetter, Friedrich
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Bern Schmid & Francke 1898-1902
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: