De Virgo imitanda sive de imitatione B. Mariae Virginis liber et Rosarium eiusdem sacrum

Sparad:
Huvudupphovsman: Arias, Franciscus
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Coloniae Agrippinae Kinckius 1613
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: