<<La>> ville d'Arberg, en Suisse

Sparad:
Materialtyp: Karta
Språk:French
Publicerad: [Frankfurt a. M.?] [Merian?] [zwischen 1640 und 1660?]
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library