Beviis at Dannemarks og Norges fyrretive- aar- gamle korn-handels-plan, lagt ved forordningen af 16de sept. 1735, ikke naaer sin hensigt til tronens og statens beste med forslag til en ny plan i korn-handlen, i anledning af den sidste højpriselige, kongelige, allernaadigste forordning, hvorved fremmede kornvares indførsel søndenfjelds udi Norge, indtil videre, forbydes

Формат: eКнига
Язык: Danish
Опубликовано: Kiøbenhavn Paa Gyldendals forlag 1774
Предметы:
Online-ссылка: Uni Basel: Volltext
Учреждение: Basel University Library
Все экземпляры этого учреждения: all items available from Basel University Library
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
Примечание: Reproduction of original from Kress Library of Business and Economics, Harvard University
Goldsmiths'-Kress no. 11120.8
Electronic reproduction. Farmington Hills, Mich. : Thomson Gale, 2005. Available via the World Wide Web. Access limited to licensing agreements
Объем: Online-Ressource (xxiv, 352, [1] p.)