Beviis at Dannemarks og Norges fyrretive- aar- gamle korn-handels-plan, lagt ved forordningen af 16de sept. 1735, ikke naaer sin hensigt til tronens og statens beste med forslag til en ny plan i korn-handlen, i anledning af den sidste højpriselige, kongelige, allernaadigste forordning, hvorved fremmede kornvares indførsel søndenfjelds udi Norge, indtil videre, forbydes

Gespeichert in:
Format: E-Book
Sprache:Danish
Veröffentlicht: Kiøbenhavn Paa Gyldendals forlag 1774
Schlagworte:
Online Zugang:Uni Basel: Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Institution: Universitätsbibliothek Basel
Alle Einträge dieser Instition: all items available from Universitätsbibliothek Basel