Beviis at Dannemarks og Norges fyrretive- aar- gamle korn-handels-plan, lagt ved forordningen af 16de sept. 1735, ikke naaer sin hensigt til tronens og statens beste med forslag til en ny plan i korn-handlen, i anledning af den sidste højpriselige, kongelige, allernaadigste forordning, hvorved fremmede kornvares indførsel søndenfjelds udi Norge, indtil videre, forbydes

Format: E-Book
Sprache: Danish
Veröffentlicht: Kiøbenhavn Paa Gyldendals forlag 1774
Schlagworte:
Online Zugang: Uni Basel: Volltext
Institution: Universitätsbibliothek Basel
Alle Einträge dieser Instition: all items available from Universitätsbibliothek Basel
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung: Reproduction of original from Kress Library of Business and Economics, Harvard University
Goldsmiths'-Kress no. 11120.8
Electronic reproduction. Farmington Hills, Mich. : Thomson Gale, 2005. Available via the World Wide Web. Access limited to licensing agreements
Beschreibung: Online-Ressource (xxiv, 352, [1] p.)