<<A>> seventh essay on free trade and finance in which the expediency of funding the public securities, striking further sums of paper money, and other important matters, are considered

Sparad:
Huvudupphovsman: Webster, Pelatiah
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: Philadelphia Printed by Eleazer Oswald 1785
Ämnen:
Länkar:Uni Basel: Volltext
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library