By the King. A proclamation for incouragement of the further discovery of the Popish plot

Sparad:
Övriga upphovsmän: Charles II König von England 1630-1685
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: London Printed by John Bill, Thomas Newcomb, and Henry Hills ... 1680
Ämnen:
Länkar:Uni Basel: Volltext
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library