Arnolds's ready reckoner calculated expressly for the use of manufacturers and mechanics, in calculating the various prices of factory and mechanical labor

Sparad:
Huvudupphovsman: Arnold, Alfred
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: [Rhode Island? [Verlag nicht ermittelbar] 1842
Ämnen:
Länkar:Uni Basel: Volltext
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library