Hints on a cheap mode of purchasing the liberty of a slave population

Format: E-bok
Språk: English
Publicerad: New York G.A. Neumann 1838
Ämnen:
Länkar: Uni Basel: Volltext
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Beskrivning: Reproduction of original from Goldsmiths' Library, University of London
Goldsmiths'-Kress no. 30682
Electronic reproduction. Farmington Hills, Mich. : Thomson Gale, 2005. Available via the World Wide Web. Access limited to licensing agreements
Utseende: Online-Ressource (21 p.)