<<The>> stranger's guide to modern Birmingham with an account of its public buildings and institutions, its show rooms and manufactories, with observations on the surrounding neighbourhood ...

Sparad:
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: Birmingham R. Wrightson 1825
Ämnen:
Länkar:Uni Basel: Volltext
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library