Prospectus of a new law between debtor and creditor with remarks on the inefficacy of imprisonment for debt, and its injury to commerce and trade

Sparad:
Materialtyp: E-bok
Språk:English
Publicerad: London Printed for W. Clarke and Sons, by G. Sidney 1806
Ämnen:
Länkar:Uni Basel: Volltext
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library