Publicatie van Thesaurier-Generaal en Raaden van Financien der Bataafsche Republiek houdende nadere bepalingen opzichtelyk de inschryvingen en fournissementen in de vrywillige negotiatie, gearresteerd by publicatie van het Staats-Bewind, van den IIden February 1802, als ook een nader plan van loterye, aan dezelve negotiatie geaccrocheerd

Format: E-bok
Språk: Dutch
Publicerad: Den Haag Ter Staats-Drukkery 1802
Ämnen:
Länkar: Uni Basel: Volltext
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Beskrivning: Reproduction of original from Goldsmiths' Library, University of London
Goldsmiths'-Kress no. 18509
Electronic reproduction. Farmington Hills, Mich. : Thomson Gale, 2005. Available via the World Wide Web. Access limited to licensing agreements
Utseende: Online-Ressource (7 p.)