Publicatie van Thesaurier-Generaal en Raaden van Financien der Bataafsche Republiek houdende nadere bepalingen opzichtelyk de inschryvingen en fournissementen in de vrywillige negotiatie, gearresteerd by publicatie van het Staats-Bewind, van den IIden February 1802, als ook een nader plan van loterye, aan dezelve negotiatie geaccrocheerd

Sparad:
Materialtyp: E-bok
Språk:Dutch
Publicerad: Den Haag Ter Staats-Drukkery 1802
Ämnen:
Länkar:Uni Basel: Volltext
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library