Publicatie van Thesaurier-Generaal en Raaden van Financien der Bataafsche Republiek houdende nadere bepalingen opzichtelyk de inschryvingen en fournissementen in de vrywillige negotiatie, gearresteerd by publicatie van het Staats-Bewind, van den IIden February 1802, als ook een nader plan van loterye, aan dezelve negotiatie geaccrocheerd

Формат: eКнига
Язык: Dutch
Опубликовано: Den Haag Ter Staats-Drukkery 1802
Предметы:
Online-ссылка: Uni Basel: Volltext
Учреждение: Basel University Library
Все экземпляры этого учреждения: all items available from Basel University Library
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
Примечание: Reproduction of original from Goldsmiths' Library, University of London
Goldsmiths'-Kress no. 18509
Electronic reproduction. Farmington Hills, Mich. : Thomson Gale, 2005. Available via the World Wide Web. Access limited to licensing agreements
Объем: Online-Ressource (7 p.)