Publicatie van Thesaurier-Generaal en Raaden van Financien der Bataafsche Republiek houdende nadere bepalingen opzichtelyk de inschryvingen en fournissementen in de vrywillige negotiatie, gearresteerd by publicatie van het Staats-Bewind, van den IIden February 1802, als ook een nader plan van loterye, aan dezelve negotiatie geaccrocheerd

Сохранить в:
Формат: eКнига
Язык:Dutch
Опубликовано: Den Haag Ter Staats-Drukkery 1802
Предметы:
Online-ссылка:Uni Basel: Volltext
Метки: Добавить метку
Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!
Институт: Basel University Library
Все экземпляры этого учреждения: all items available from Basel University Library