Publicatie van Thesaurier-Generaal en Raaden van Financien der Bataafsche Republiek houdende nadere bepalingen opzichtelyk de inschryvingen en fournissementen in de vrywillige negotiatie, gearresteerd by publicatie van het Staats-Bewind, van den IIden February 1802, als ook een nader plan van loterye, aan dezelve negotiatie geaccrocheerd

Enregistré dans:
Format: eBook
Langue:Dutch
Publié: Den Haag Ter Staats-Drukkery 1802
Sujets:
Accès en ligne:Uni Basel: Volltext
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
Institution: Bibliothèque de l’Université de Bâle
All Items of this Institution: all items available from Bibliothèque de l’Université de Bâle