Publicatie van Thesaurier-Generaal en Raaden van Financien der Bataafsche Republiek houdende nadere bepalingen opzichtelyk de inschryvingen en fournissementen in de vrywillige negotiatie, gearresteerd by publicatie van het Staats-Bewind, van den IIden February 1802, als ook een nader plan van loterye, aan dezelve negotiatie geaccrocheerd

Gespeichert in:
Format: E-Book
Sprache:Dutch
Veröffentlicht: Den Haag Ter Staats-Drukkery 1802
Schlagworte:
Online Zugang:Uni Basel: Volltext
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Institution: Universitätsbibliothek Basel
Alle Einträge dieser Instition: all items available from Universitätsbibliothek Basel