[Glatz, Wilhelm]

Format: Bok
Språk: German
Publicerad: [Basel?] 1890
Ämnen:
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Beskrivning: Gelegenheitsschrift: Tod
Lebensdaten: 19.03.1827-14.02.1890
Utseende: 1 H.

Liknande verk