Zur Erinnerung an Frau Valérie Lüscher-Stapfer Personalien und Ansprache

Sparad:
Huvudupphovsman: Preiswerk, Samuel 1825-1912
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Basel Druckerei der Allgemeinen Schweizer Zeitung 1897
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: