<<Der>> erste internationale Physiologen-Congress in Basel, 10.-12. September 1889

Sparad:
Huvudupphovsman: Miescher, Johann Friedrich 1844-1895
Institutionell upphovsman: International Union of Physiological Sciences (Congress)
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: [Basel] [1889]
Ämnen:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: