<<Das>> Ideal des Bewegungsspiels und seine Verwirklichung ein Beitrag zur Theorie des Spiels

Sparad:
Huvudupphovsman: Witte, E.
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: St. Petersburg Kaiserl. Akad. d. Wiss. 1896
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: