<<Le>> Jura franc-comtois etudes géologiques sur le Jura considéré principalement dans sa partie nord-Occidentale

Huvudupphovsman: Vézian, Alexandre
Format: Bok
Språk: French
Publicerad: Paris 1876
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Beskrivning: Extrait des: Mémoires de la Société d'Emulation de Doubs. 1876
Utseende: Étude 2 8'