Beiträge zur Kunstgeschichte der Stadt Eichstätt

Huvudupphovsman: Schlecht, Joseph
Format: Bok
Språk: German
Publicerad: Eichstätt 1894
Ämnen:
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Beskrivning: SA aus d. Sammelblatt des histor. Vereins Eichstätt. Jahrg. 8 (1893)
Utseende: 8'

Liknande verk