Sur l'influence des fondants et des procédés dans lès essais des minerais pauvres par la voie sèche

Sparad:
Huvudupphovsman: Fournet, Joseph Jean Baptiste Xavier
Materialtyp: Bok
Språk:French
Publicerad: Lyon 1865
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: