Confucius und Mencius die vier Bücher der Moral- und Staatsphilosophie Chinas

Andra upphovsmän: Cramer, Johann
Format: Bok
Språk: German
Publicerad: Crefeld Funcke 1844
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Beskrivning: Aus dem Chinesischen nach der französischen Übersetzung
Utseende: 364 S.