Inventar des Staatsarchivs des Kantons Zürich

Sparad:
Huvudupphovsman: Schweizer, Paul
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Bern [Verlag nicht ermittelbar] 1897
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: