Ueber Wolle und Schaafzucht

Sparad:
Huvudupphovsman: Perrault de Jotemps, Alexandre Gaspard de Feuillasse de
Övriga upphovsmän: Fabry, F., Girod, Felix Jean Marie, Thaer, Albrecht Daniel 1752-1828
Materialtyp: Bok
Språk:German
French
Publicerad: Berlin Rücker 1825
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: