[Ruhegehaltskasse der Burgerlichen Forstverwaltung - Bern Dokumentensammlung]

Statuten, Reglement (1897) [Versicherungswesen/Versicherungswirtschaft/Versicherungen/Versicherung/Sozialversicherungen/Sozialversicherung/Verwaltung/Stadtverwaltung/Stadt/Städte/Gemeindeverwaltung/Gemeinden/Gemeinde/Pensionskasse/Pensionsversicherung/Soziale Situation/Sozialverhältnisse/Arbeits- un...

Full beskrivning

Sparad:
Institutionell upphovsman: Bern Forstverwaltung Ruhegehaltskasse
Materialtyp: Okänd
Språk:German
Publicerad: [Var.loc.] 1897
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library