De equo albo de quo in Apocalypsi, cap: XIX et dein de verbo & ejus sensu spirituali seu interno, ex arcanis coelestibus

Sparad:
Huvudupphovsman: Swedenborg, Emanuel 1688-1772
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Londoni [Verlag nicht ermittelbar] 1758
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: