Epitome rerum Germanicarum Jacobi Wimphelingi

Sparad:
Huvudupphovsman: Wimpfeling, Jakob 1450-1528
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Marpurgi Andr. Colbius 1562
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: