Alphabetisches Verzeichniss der Repräsentanten der einen und untheilbaren helvetischen Republik, als der Direktoren, Minister, Senatoren ...

Format: Bok
Språk: German
Publicerad: Basel S. Flick 1798
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Utseende: 8'