<<Die>> Rechtsmittel im Strafverfahren nach den Grundsätzen des englisch-französischen Strafprocessrechts bearbeitet

Sparad:
Huvudupphovsman: Walther, Friedrich
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: München 1853-1855
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: