Platonis de ideis et numeris doctrina ex Aristotele illustrata

Sparad:
Huvudupphovsman: Trendelenburg, Friedrich Adolf
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Lipsiae 1826
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Bern University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Bern University Library
Beställ eBok: