Theokritou eidyllia toutesti mikra poēmata hex kai triakonta Tou autou epigrammata enneakaideka

Glavni avtor: Theocritus ca. v4./3.Jh.
Format: Knjiga
Jezik: Ancient Greek
Izdano: Venetiis Barth. de Zanettis 1539
Institution: Basel University Library
All Items of this Institution: all items available from Basel University Library
Order eBook:
Tagi: Dodaj tag
Brez tagov, Označite zapis kot prvi!