<<Die>> Wiederherstellung der weltlichen Herrschaft des Papstes durch den Fürsten Bismarck

Sparad:
Huvudupphovsman: Stommel, Cuno
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Düsseldorf Felix Bagel 1885
Upplaga:2. Aufl.
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: