Richard, Coeur de Lion, comédie ... mêlée d'ariettes ... Représentée, pour la première fois ... le 21 Octobre 1784 ...

Sparad:
Huvudupphovsman: Sedaine, Michel-Jean
Materialtyp: Bok
Språk:French
Publicerad: Paris Vente 1788
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: