J. C. D. Schreberi novae species insectorum (Cum figuris aeneis coloribus pictis)

Sparad:
Huvudupphovsman: Schreber, Johann Christian Daniel 1739-1810
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Halae Magdeburgicae 1759
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: