Petri Poiret de eruditione solida, superficiaria, et falsa, libri tres In quibus ostensa Veritatum solidarum vita & origine, Cognitionum Scientiarumque Humanarum, & in specie Cartesianismi , Fundamenta, valor, defectus & errores deteguntur

Sparad:
Huvudupphovsman: Poiret, Pierre 1646-1719
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Francofurti Lipsiae apud Joh. Fridericus Zeitlerum 1694
Upplaga:Editio nova
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: