Homo disce mori et lege quid revelat tibi spiritus sanctus in agone personarum 130 ... qui cum ex hac miseria discesserunt, quid de Deo ... sentirent, ... declararunt Additae sunt figurae in aere incisae ...

Sparad:
Huvudupphovsman: Mylius, Martin
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Hamburg Paul Kretzer 1593
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: