Atlas de géographie numismatique pour servir à la description des médailles antiques

Sparad:
Huvudupphovsman: Mionnet, Théodore Edme
Materialtyp: Bok
Språk:French
Publicerad: Paris 1838
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: