Introduction à l'étude des médailles

Huvudupphovsman: Millin, Aubin L. 1759-1818
Format: Bok
Språk: French
Publicerad: Paris Impr. Mag. encyclopédique an 5 [1796]
Institution: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Utseende: 8'

Liknande verk