Introduction à l'étude des médailles

Sparad:
Huvudupphovsman: Millin, Aubin L. 1759-1818
Materialtyp: Bok
Språk:French
Publicerad: Paris Impr. Mag. encyclopédique an 5 [1796]
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: