Compendium Arithmeticae Germ. oder Teutsches Rechen-Büchlein

Huvudupphovsman: Meyer, Jacob 1614-1678
Format: Bok
Språk: German
Publicerad: Basel Decker 1651
Institution: Bern University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Bern University Library
Beställ eBok:
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Var den första att lägga till en tagg!
Beskrivning: [Mit Kupf.tit.]
Utseende: 8'quer

Liknande verk