Nomenclator fungorum Verzeichniss der Schwämme

Sparad:
Huvudupphovsman: Hoffmann, Georg Franz
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: Berlin 1787
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: