Von Kauffshandlung und wucher

Sparad:
Huvudupphovsman: Luther, Martin 1483-1546
Materialtyp: Bok
Språk:German
Publicerad: s. l. [Strassburg] [Wolfgang Köpfel] 1525
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: