De crustaceis ex ordinibus tribus: cladocera, ostracoda et copepoda, in Scania occurrentibus Om de inom skåne förekommande crustaceer af ordningarne cladocera, ostracoda och copepoda

Sparad:
Huvudupphovsman: Lilljeborg, Wilhelm
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Lund 1853
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: