Friderici Achillis ducis Würtemberg. consultationis de principatu inter provincias Europa

Sparad:
Huvudupphovsman: Lansius, Thomas
Materialtyp: Bok
Språk:Latin
Publicerad: Tubingae Ed. Wildius 1620
Upplaga:editio secunda: priori emaculatior et auctior
Taggar: Lägg till en tagg
Inga taggar, Lägg till första taggen!
Organisation: Basel University Library
Alla verk inom denna institution: all items available from Basel University Library
Beställ eBok: